Miben tudunk segíteni?

Vállaljuk a veszélyes anyagok és keverékek OSZIR bejelentésének kivitelezését.

Illetve vállaljuk a telephelyek veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentés elvégzését az OSZIR rendszerben.

ECHA bejelentésekhez kattintson ide.

 Kérjen árajánlatot itt!

Veszélyes anyag vagy keverék bejelentés

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes keverék bejelentést elektronikus úton, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer,  közismertebb nevén: OSZIR-KBIR, vagy csak OSZIR által biztosított módon, az  kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) felé.A kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. törvény 31/A §. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2.§ (1) pontja alapján a veszélyes keverék bejelentése díjköteles. A fizetendő díj az EMMI felé 9200 Ft/veszélyes anyag vagy keverék.Az OSZIR bejelentéskor alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja (2015/830/EU rendeletnek megfelelő)
  • befizetést igazoló dokumentum
  • veszélyes anyag esetén magyar címketerv is

Általánosságban elmondható, hogy minden olyan cégnek, amely Magyarországon veszélyes vegyi anyagot vagy keveréket gyárt vagy forgalmaz, be kell jelentenie azokat az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) Kémiai Biztonsági Információs Rendszerbe (KBIR). A bejelentési kötelezettségről bővebben itt olvashat.

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentés

Azok a cégek, amelyek foglalkozásszerűen végeznek tevékenységet veszélyes keverékkel vagy anyaggal, tevékenység bejelentést kell tennie.A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. §-a szerint a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentést elektronikus úton, az OSZIR által biztosított módon kell megküldeni a területileg illetékes Népegészségügyi Osztály felé.A kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. törvény 31/A §. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2.§ (1) pontja alapján a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése díjköteles. A díjat a területileg illetékes Népegészségügyi Főosztály felé kell megfizetni, mely 7800 Ft/telephely.

 

 

EnglishHungary