Miben tudunk segíteni?

Magyarországi forgalmazók, továbbfelhasználók, importőrök és gyártók számára CLP címkék szövegezésének elkészítését, fordítását, honosítását, felülvizsgálatát, aktualizálását, lektorálását bármely európai nyelven.

Kérjen árajánlatot itt!

CLP címke

Az anyagok és keverékek veszélyeinek közlése a címkén (és a biztonsági adatlapon) keresztül történik.Minden forgalomba hozott anyagot és keveréket a gyártónak, importőrnek, továbbfelhasználónak, illetve forgalmazónak címkéznie kell, ha az anyagot vagy keveréket a CLP rendelet szerint veszélyesként osztályozták (erről a termék eredeti címkéjén, illetve a biztonsági adatlap 2-es pontjában talál információt-(H-, és vagy P-mondatok, piros szélű élére állított rombusz piktogram). A címke tartalmi és formai követelményeit, valamint az esetleges címkeelemekre vonatkozó elsőbbségi elveket a CLP rendelet III. címe részletezi (17-34. cikk).

A címkét mindig azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák.

A címkeelemeket jól láthatóan és letörölhetetlenül kell a címkén megjeleníteni. A címkét szilárdan kell rögzíteni a csomagoláson és vízszintesen olvashatónak kell lennie. A címke színének olyannak kell lenni, hogy a veszélyt jelző piktogram jól kitűnjön.

EnglishHungary