VOC tartalmú termékek forgalmazása

Magyarországon csak olyan festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek hozható forgalomba, melyeknek a szerves oldószer (angolul: Volatile Organic Compound – VOC) tartalma  nem éri el a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (R.) 2. mellékletében szereplő felső VOC határértékeket. Továbbá az a kötelezett, aki egy naptári évre vetítve összesen 100 kg VOC mennyiséget hoz be az országba…

2019. december 1-vel új CLP módosító rendelet lép életbe

Megtörtént a veszélyes anyagok kémiai nevének magyarosítása a CLP rendeletben. 2018 április 16-án az Európai Unió a CLP rendelet egy új módosítását adta ki, a 11 ATP-t (elérhető itt), amelyben a VI. mellékletben lévő összes veszélyes anyag magyar fordítását közölték. A módosító rendelet 2019. december 1-től alkalmazandó, ettől kezdve, amennyiben érintett a terméke, a meglévő…

Mikor kell az OSZIR bejelentés?

Veszélyes anyagok és keverékek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes keverék vagy anyagok bejelentést elektronikus úton, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon, legismertebb nevén az OSZIR-on kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Emberi Erőforrások…

Biztonsági adatlap GYIK

Mi az a biztonsági adatlap? A biztonsági adatlapnak, vagy az angol rövidítésén SDS-nek széles körű tájékoztatást kell nyújtania a foglalkozásszerű vagy ipari környezetben felhasznált anyagokról vagy keverékekről. A környezet és az egészség tekintetében fennálló veszélyekkel, valamint a biztonsági óvintézkedésekkel kapcsolatos információk forrásának tekintendő. Az Európai Közösségben a biztonsági adatlap formátumát és tartalmát a REACH-rendelet II. melléklete…

EnglishHungary