Milyen adatok szükségesek a bejelentéshez, a teljes PCN dosszié elkészítéshez?

Veszélyes keverék/termék UFI kódja, amit a bejelentést megelőzően kell generálni és hozzárendelni a keverékhez (UFI generátor) Teljes kémiai összetétel és toxikológia információk pl. mint a biztonsági adatlap 11. pontjában A termék EuPCS kódja az itt található besorolási szabályok szerint A termék CLP rendelet szerinti címkézési elemei és osztályozása A bejelentő adataiA termék megjelenési formája, színe,…

Gyakran ismételt kérdések – PCN Notification kapcsán

Mi az a PCN Notitfication? Mi az a PCN bejelentés? A CLP-rendelet 45. cikke értelmében a veszélyes keverékeket forgalomba hozó vállalatok egyes veszélyes keverékekről kötelesek információt szolgáltatni a megfelelő nemzeti szerveknek. Ezt az információt a PCN bejelentés formájában kell megadni, egy EU-s szinten harmonizált xml formátumban. Ezeket az információkat bejelentés után a nemzeti szervek a…

Lakossági, professzionális vagy ipari a termékem? És miért számít ez?

A Poison Center Notification, vagy PCN bejelentés tárgyát képező vegyi termék helyes felhasználási típusának az azonosítása azért fontos, mert ez határozza meg az információszolgáltatási követelményeket és a megfelelési határidőt, ameddig a kötelezettségeknek eleget kell tenni. A felhasználási típusok A CLP rendelet VIII. melléklete A. részének 2.4. szakasza három felhasználási típust határoz meg: Fogyasztói vagy lakossági…

Poison Center Notification? Kinek kell? Miért és mikor?

Az uniós piacon nagy számú vegyi terméket (pl. mosó- és tisztítószerek, festékek, ragasztók) hoznak forgalomba, amelyeket a lakosság használ a mindennapi életben, valamint szakemberek is használnak munkakörnyezetükben. Ezek a termékek a használati utasítás betartása esetén általában biztonságosnak minősülnek. Mindazonáltal előfordulhat a vegyi anyagoknak való nem szándékos kitettség, például a nem megfelelő felhasználás vagy balesetek miatt.…

Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentése és annak módosítása

A kémiai biztonsági törvény 29. § szerint a veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel végzett foglalkozásszerű tevékenység folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenység tényét, annak  megkezdésével egyidejűleg köteles bejelenteni a területileg illetékes Népegészségügyi Osztálya számára. Továbbá, ha a bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén. De mit jelent ez gyakorlatban?…

EnglishHungary