CLP rendelet szerinti figyelmeztető mondatok felsorolása:

Kód     Mondat
H 201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H 202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H 203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H 204 Tűz vagy kivetés veszélye.
H 205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H 220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H 221 Tűzveszélyes gáz.
H 222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H 223 Tűzveszélyes aeroszol.
H 224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H 240 Hő hatására robbanhat.
H 241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H 242 Hő hatására meggyulladhat.
H 250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H 251 Önmelegedő: meggyulladhat.
H 252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H 260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H 261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H 270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H 271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H 272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H 280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H 281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat
H 290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H 300 Lenyelve halálos.
H 301 Lenyelve mérgező.
H 302 Lenyelve ártalmas.
H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H 310 Bőrrel érintkezve halálos.
H 311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H 315 Bőrirritáló hatású.
H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 330 Belélegezve halálos.
H 331 Belélegezve mérgező.
H 332 Belélegezve ártalmas.
H 334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H 335 Légúti irritációt okozhat.
H 336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H 340 Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt.
H 341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt
H 350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H 351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt.
H 360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt.
H 361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H 362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H 370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H 371 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt.
H 372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek
H 373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek.
H 300+H 310 Lenyelve vagy bőrrel érintkezve halálos.
H 300+H 330 Lenyelve vagy belélegezve halálos.
H 310+H 330 Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.
H 300+H 310+H 330 Lenyelve vagy bőrrel érintkezve mérgező.
H 301+H 311 Lenyelve vagy bőrrel érintkezve mérgező.
H 301+H 331 Lenyelve vagy belélegezve mérgező.
H 311+H 331 Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.
H 301+H 311+H 331 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező ö
H 302+H 312 Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.
H 302+H 332 Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
H 312+H 332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
H 302+H 312+H 332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
H 400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H 410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
H 420 Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont.
H 350i Belélegzéssel rákot okozhat.
H 360F Károsíthatja a termékenységet.
H 360D Károsíthatja a születendő gyermeket.
H 361f Feltehetően károsítja a termékenységet.
H 361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H 360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.
H 361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H 360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H 360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.

Kiegészítő figyelmeztető mondatok felsorolása:

Kód           Mondat
EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH 006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH 014 Vízzel hevesen reagál.
EUH 018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH 029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
EUH 032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 070 Szembe kerülve mérgező.
EUH 071 Maró hatású a légutakra.
EUH 201/201A Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek. Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.
EUH 208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 209/209 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

EnglishHungary