Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentése és annak módosítása

A kémiai biztonsági törvény 29. § szerint a veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel végzett foglalkozásszerű tevékenység folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenység tényét, annak  megkezdésével egyidejűleg köteles bejelenteni a területileg illetékes Népegészségügyi Osztálya számára. Továbbá, ha a bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén. De mit jelent ez gyakorlatban?…

Mikor kell az OSZIR bejelentés?

Veszélyes anyagok és keverékek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes keverék vagy anyagok bejelentést elektronikus úton, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon, legismertebb nevén az OSZIR-on kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Emberi Erőforrások…

EnglishHungary