Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentése és annak módosítása

A kémiai biztonsági törvény 29. § szerint a veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel végzett foglalkozásszerű tevékenység folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tevékenység tényét, annak  megkezdésével egyidejűleg köteles bejelenteni a területileg illetékes Népegészségügyi Osztálya számára. Továbbá, ha a bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén. De mit jelent ez gyakorlatban?…

2019. december 1-vel új CLP módosító rendelet lép életbe

Megtörtént a veszélyes anyagok kémiai nevének magyarosítása a CLP rendeletben. 2018 április 16-án az Európai Unió a CLP rendelet egy új módosítását adta ki, a 11 ATP-t (elérhető itt), amelyben a VI. mellékletben lévő összes veszélyes anyag magyar fordítását közölték. A módosító rendelet 2019. december 1-től alkalmazandó, ettől kezdve, amennyiben érintett a terméke, a meglévő…

Mikor kell az OSZIR bejelentés?

Veszélyes anyagok és keverékek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes keverék vagy anyagok bejelentést elektronikus úton, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon, legismertebb nevén az OSZIR-on kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Emberi Erőforrások…

EnglishHungary