CLP címe MINIMUM kötelező szövege:

H222 esetén:

Veszély

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra, vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Gyermekektől elzárva tartandó.

H223 esetén:

Figyelem

Tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra, vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Gyermekektől elzárva tartandó.

H229 esetén:

Figyelem

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Gyermekektől elzárva tartandó.

 

Készült az alábbi rendelet alapján:

CLP rendelet és módosításai (2019.02.06. állapot)

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

EnglishHungary